Kontakt

DEDO BB, s.r.o., 
so sídlom Podháj 63, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 50704605

DIČ: 2120432391

Bank. spojenie: IBAN SK1683300000002601160244

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31339/S. 

 

 

tel.: Ivan +421 918 444 150

       Lucia +421 908 559 047

 

NIE SME PLATCAMI DPH.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048 / 412 49 69, 048/415 18 71
fax č.: 048 / 4124 693
e-mail: bb@soi.sk